Arbeta med resor i organisationer

Vill din organisation vara en attraktiv arbetsplats som både lockar och behåller rätt kompetens? Där ni arbetar smart och effektivt? Där medarbetarna är friska och pigga? Där ni bidrar till en bättre miljö och en mer hållbar utveckling? Då kan er organisations resor vara en bra sak att börja arbeta med.

Arbeta med resor i organisationer

En organisations resor kan delas in i arbetspendling, tjänsteresor och resfria möten.

Arbetspendlingen är personalens resor till och från arbetet. Tjänsteresor är de resor som man gör inom tjänsten på annat ställe än där man vanligtvis har sin arbetsplats. Resfria möten är möten som man har via telefon, eller med hjälp av video- eller webbteknik, istället för att träffas fysiskt.

Det finns många fördelar med att få fler att gå, cykla, resa kollektivt eller att utnyttja ett resfritt möte istället för att ta bilen.

På dessa sidor finns tips om hur man kan lägga upp arbetet med hållbart resande i en organisation.