Resfria möten

Genom teknikens hjälp kan vi idag mötas utan att resa till varandra. Resfria möten kan aldrig ersätta alla fysiska möten, men för vissa typer av möten är de ett mycket bra alternativ. Om du kan byta ut några av dina fysiska möten mot resfria möten kan du spara mycket pengar, tid och miljö.

Resfria möten

Möten som genomförs på distans i realtid med hjälp av telefon, video eller webb kallas resfria möten.

Telefonmöten genomförs genom flerpartssamtal eller speciella konferenstelefonsystem. Videomöten kan genomföras via allt från mobiltelefoner till särskilda videokonferensanläggningar. För webbmöten finns många olika internetbaserade plattformar att använda med bild och ljud samt möjlighet att dela filer, presentera bilder och chatta.

Fördelar med resfria möten

Ekonomi, effektivare verksamhet, mindre stressade medarbetare och minskad miljöpåverkan är några av fördelarna med resfria möten.

Ekonomi

Resfria möten innebär både minskade kostnader i form av den direkta resekostnaden (biljetter och bensin, etcetera) och i form av att man sparar tid som kan användas till annat än att resa. Medarbetarna blir tillgängliga i verksamheten istället för att vara ute på resande fot.

Effektivare verksamhet

Att ha resfria möten istället för att behöva resa iväg minskar oftast stressen på arbetsplatsen. Även privatlivet kan påverkas positivt då det är lättare att hinna med familj och fritid om man reser mindre. Dessutom är det oftare lättare att få ihop alla i en grupp med kort varsel eller till korta möten så ofta som det behövs när deltagarna inte behöver ta tid för resor.

Miljö

Utsläpp från tjänsteresor står ofta för en stor del av en organisations miljöbelastning och är ofta den största belastningen i ett tjänsteföretag. Fler resfria möten är ett bra sätt att minska organisationens miljöpåverkan.