Mötesplaneraren

Mötesplaneraren hjälper dig lägga mötestider utifrån kollektivtrafiken i hela Sverige. Du anger var mötet ska äga rum, tid och datum samt vilka orter deltagarna reser från. Du får förslag på mötestid med kortast möjliga res- och väntetid för alla deltagare.

Mötesplaneraren

Så här gör du

Du ska ha ett möte i Karlskoga med deltagare som kommer från Kumla, Örebro, Karlstad och Lindesberg.

Under Mötesplats i fältet Till skriver du in Karlskoga.. Under Avresa, i fältet som heter Från fyller du i orterna som deltagarna åker ifrån. Du kan fylla i fem stycken avreseorter.

Därefter fyller du i mötets starttid och sluttid. Här kan du ange ett tidsspann mellan +/- 0-120 minuter för när mötet kan börja beroende på hur flexibel du kan vara med starttiden.

Till sist kan du avmarkera färdsätt om du önskar det, till exempel om du vill ta bort båt som färdmedel.

Tryck på Sök.

Du får fram en resesammanställning med förslag på mötestider utifrån deltagarnas möjligheter att åka kollektivt till mötet med kollektivtrafiken. Dessutom får du en detaljerad reseinformation för varje resa, i detta fall Kumla, Örebro, Karlstad och Lindesberg.