Bidra till hållbara arbetsresor

Bidra till hållbara arbetsresor

Du som arbetsgivare drar stor nytta av att engagera dig i dina medarbetares resor. Minskat bilresande innebär minskade kostnader, minskad ohälsa och stärkt varumärke för ditt företag eller organisation. Genom att synliggöra problem och möjligheter, samt ha lösningar och produkter kan du påverka dina medarbetare.

Därför är det viktigt att din arbetsplats bidrar till hållbara arbetsresor.

De värsta resorna

Arbetsresorna ligger bakom de största trängselproblemen. Genom arbetsplatsen kan man också påverka människor som inte bor i kommunen, utan pendlar in.

Arbetsplatsen är ett minisamhälle

Det innebär att det blir lättare att uppnå beteendeförändringar tack vare bland annat grupptrycket. Förutsättningarna på arbetsplatsen styr också medarbetarnas bilbehov och resvanor i stort.

Hävstångseffekt

I teorin räcker det med att övertyga rätt person på arbetsplatsen för att denne i sin tur ska vidta åtgärder som kan påverka hundratals eller tusentals personer.

Källa:  Hållbart resande i ett växande Värmland