Cykla dig friskare och samhället rikare

Cykla dig friskare och samhället rikare

Vill du öka chansen att leva länge och vara frisk, samtidigt som du bidrar till en bättre samhällsekonomi? Ställ bilen och välj istället att promenera, cykla eller åka kollektivt.

Idag sker 46 procent av alla resor i Örebro till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Om den siffran ökar till 60 procent gör Örebro en samhällsekonomisk vinst på 1,75 miljarder kronor, eftersom fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av bland annat hjärtinfarkt, stroke, diabetes typ 2, cancer, Alzheimers och andra sjukdomar som kan vara livshotande. Det visar en stor europeisk forskningsstudie som genomförts i London, Rom, Wien, Zürich, Antwerpen, Barcelona och Örebro.

Under två års tid har omkring 12 000 invånare i städerna svarat på återkommande enkäter om bland annat var de bor och arbetar, hur de reser i vardagen och hur de upplever resorna, sin fysiska aktivitet och om de har råkat ut för trafikolyckor. Några deltagare i studien har cyklat eller gått med en mätare på bröstet som mäter luftföroreningar. Vinsterna med att människor lever längre har jämförts med kostnaderna för trafikolyckor, ökad exponering för luftföroreningar och andra negativa följder av ökad aktivitet utomhus. Studien visar att de positiva effekterna överväger, och att de samhällsekonomiska vinsterna blir stora.

Risken att drabbas av sjukdomar minskar när man är fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan. Det motsvarar en kvart promenad eller cykeltur till och från jobbet fem dagar i veckan. Vågar du testa? Eller i alla fall tänka tanken?

Studien som resultatet är baserat på avser samband mellan stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi. Den finansieras av bland andra Trafikverket.