Hallå där Jan

Hallå där Jan

Hallå där Jan Berglöf, som är strateg och analytiker inom samhällsplanering på Region Örebro län! Du är projektledare för en aktivitet inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen, som handlar om att undersöka hur vi kan få människor att cykla istället för att ta bilen när vi bygger nya cykelvägar.

Kan du berätta mer?

– Det vi ska göra är att undersöka vilka effekter byggandet av en cykelväg vid Bråten i Karlskoga har på val av färdmedel. Det saknas ofta mätningar på hur trafikflödet förändras efter byggande av cykelvägar i Sverige, men just det ska vi mäta i denna delaktivitet.

Hur ska mätningen gå till?

– Vi ska göra den i flera steg. Vi har redan mätt hur människor reser till och från Bråten innan cykelvägen började byggas. Så vi har ett nolläge. Efter att den nya cykelvägen är byggd ska vi göra samma mätning och se om cyklingen har ökat genom att det nu faktiskt finns en cykelväg. Därefter ska vi anordna aktiviteter för att informera boende i Bråten om cykelvägen. Efter det blir det en ny mätning där vi ska se om informationsåtgärderna har några positiva effekter på cyklandet.

Varför gör ni det här och vad hoppas ni kunna uppnå?

– Syftet är att se om det uppstår ett ökat cyklande och minskad bilanvändning efter byggande av ny cykelväg och om man kan få ännu fler att cykla om man informerar om att cykelvägen finns. Den kunskapen är bra för oss för oss när vi investerar i nya cykelvägar. Kan vi genom informationsinsatser öka användningen av cykelvägarna så är det en stor samhällsekonomisk vinst.

Vad visar de första mätningarna som gjordes i hösten 2017, alltså innan cykelvägen börjat byggas?

– Mätningen som är gjord före byggandet av cykelvägen, nolläget, visar att många åker bil mellan Bråten och Karlskoga tätort. Andelen biltrafik mätt i antal fordon är för närvarande 75 procent, och andelen som cyklar är 12 procent. Det ska bli spännande att se om det blir någon skillnad efter byggandet och informationsinsatserna.

Det ska bli spännande att följa undersökningen. Vi återkommer till dig så får du berätta mer när du gjort den andra mätningen. Lycka till!