Minskade bilresor har många vinster

Minskade bilresor har många vinster

Färre bilresor har många vinster både för miljön, samhället och den enskilde.

 

Minskade koldioxidutsläpp

Transporterna står för 40 procent av alla koldioxidutsläpp i Örebroregionen. Utsläppen kommer främst från vägtrafiken där bilar och lastbilar för såväl gods som persontransporter är det dominerande färdsättet.

Ökad trafiksäkerhet

Ju färre bilar, desto trafiksäkrare blir det i samhället. Det låter kanske konstigt, men så är det faktiskt. Om fler cyklar, går eller åker kollektivt så minskar risken för olyckor för alla.

Bättre folkhälsa

Hälsosamma vardagsvanor är mycket betydelsefulla för vår hälsa. De som går eller cyklar regelbundet i sin vardag mår bättre och minskar risken för allvarliga sjukdomar.

Bättre luft och minskat buller

Om fler cyklar, åker kollektivt och går istället för att ta bilen blir luften renare och trafikbullret minskar.

Mer kvar i plånboken

Bilresor är dyrare än vad många tror. Genom att resa hållbart kan du spara många tusenlappar per år.