Utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats ska underlätta cykling till och från jobbet samt i tjänsten

Utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats ska underlätta cykling till och från jobbet samt i tjänsten

För att uppmuntra och stödja arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet samt vid lokala tjänsteresor startar vi nu utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Alla arbetsplatser i Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Lindesbergs kommun och Örebro kommun är välkomna delta. För att kunna mäta hur cykelvänlig en arbetsplats är så har projektet tagit fram 18 stycken kriterier fördelat på tre nivåer.

Omklädning och cykelparkeringar

– Kriterierna handlar bland annat om vilka dusch- och omklädesmöjligheter som arbetsplatsen erbjuder till dem som cykelpendlar, vilken kvalitet cykelparkeringarna har och hur arbetsplatsen arbetar med kommunikation kring cykling, säger Katarina Bååth, tidigare projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.

Sökes: cykelvänliga arbetsplatser

Rekryteringen av arbetsplatser som vill vara med startar nu. Arbetsplatserna kan redan nu anmäla sig och börja arbeta med att uppfylla kriterierna. I slutet av september kommer alla arbetsplatser få redovisa vilka kriterier som de uppfyllt och därefter få utmärkelsen på den nivå som de uppnått.

Alla som uppfyller kriterierna på minst den första nivån får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” och ett diplom att sätta upp på arbetsplatsen. De arbetsplatser som är mest cykelvänliga kommer att uppmärksammas ytterligare och bland annat få delta som goda exempel i en informationsfilm som projektet ska ta fram.

Cyklister blir sällan sjuka

Det finns många vinster med att vara en cykelvänlig arbetsplats. Medarbetare som rör på sig dagligen mår bättre och är mer sällan sjuka. Att cykla är billigt jämfört med att åka bil, och hållbart resande bidrar till en bättre miljö med mindre utsläpp.

Information och allt som behövs för att anmäla sig som deltagare samt de 18 kriterierna som man ska jobba efter finns här

Fakta om cykling i Örebroregionen

Två av tre resor i länet görs med bil. Resans längd påverkar val av färdmedel för arbetspendlingen. De som har under tre kilometer till jobbet väljer oftast att cykla eller gå dit. Är avståndet över fem kilometer som dominerar bilen som färdsätt. I Örebro kommun görs var femte resa med cykel vilket är betydligt högre än i någon av de andra kommunerna. I Askersund, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg sker endast 0-2 procent av det totala trafikarbetet med cykel.
Källa: Resvanor i Örebroregionen (Region Örebro län, 2017)