Länstrafikens bussar får nytt utseende

I augusti 2019 börjar Länstrafikens nya bussar rulla på gatorna. De nya bussarna kommer att vara vita med en blå våg som löper längs sidan av bussen.

Nya blåvita bussar i Örebro län

Anledningen till att bussarna byts ut är dels att de nått den åldersgräns som finns för bussar och dels att Region Örebro län och Region Västmanland tillsammans bildat det nya trafikbolaget Svealandstrafiken. Färgvalet är en kombination av Västmanlands vita bussar och Örebro läns blå bussar.

– Den blå vågformen signalerar rörelse men även elementet vatten som är en koppling till länens vackra och omtyckta sjöar, säger Sandra Lee, marknadschef på Länstrafiken.

Läs mer om de nya bussarna här.