Örebro kommun vill satsa på hållbar pendling

Bygg pendlarparkeringar på 24 platser i kommunen för att underlätta pendling med exempelvis cykel eller kollektivtrafik. Det är ett förslag som de styrande partierna i Örebro kommun lägger fram i en rapport.

Örebro kommun vill satsa på hållbar pendling

Nya parkeringar både i och utanför Örebro tätort skulle göra det möjligt för pendlare att ställa bilen lite längre från centrum. Pendlarna skulle i stället exempelvis gå, cykla eller åka buss den sista biten till arbetsplatsen eller skolan. Det politikerna vill uppnå med fler parkeringar är att minska mängden bilar i centrala Örebro och få fler att resa hållbart.

– När vi är fler som reser behöver vi transportera oss på ett smartare sätt, säger Ullis Sandberg (S), ordförande för programnämnd Samhällsbyggnad, till SVT Örebro.

Det rör sig om såväl pendlarparkeringar, infartsparkeringar som samåkningsparkeringar. De platser som är aktuella ska bland annat ha god tillgång till kollektivtrafik, bra belysning, väderskydd för väntande resenärer, gott om cykelparkeringar och tydlig information om kollektivtrafik och cykelvägar.

Läs mer på SVT Örebros webb.