Pendlare ratar bilen – fortsätter resa kollektivt

Engagemanget för klimatsmarta resor har ökat i länet. I januari 2019 fick över 4 000 bilpendlare testa att resa gratis till jobbet med buss och tåg. Efter prova-på-kampanjen har över 850 personer valt att fortsätta resa med Länstrafiken.

Pendlare ratar bilen – fortsätter resa kollektivt

Prova-på-kampanjen är den andra stora kampanjen inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen. Förra årets kampanj fick över 600 vanebilister att förändra sina resvanor. Årets kampanj överträffar alla förväntningar.

– Det är jättekul att 850 före detta vanebilister har valt att fortsätta att resa kollektivt i stället för med bil efter prova-på-kampanjen. Förutom fördelar för den enskilda pendlaren är det en vinst för klimatet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.

Minskat utsläpp av koldioxid

Succékampanjen har minskat koldioxidutsläppen med 1 560 ton koldioxid. Bilköerna i länet har minskat med cirka 3 000 meter, och resorna med Länstrafiken har ökat successivt under året.

– Det gläder mig att våra satsningar på riktade kampanjer har bidragit till ett ökat resande med kollektivtrafik i länet, säger Nina Höijer (S), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad vid Region Örebro län.

– Vi har genomfört flera satsningar för att effektivisera kollektivtrafiken de senaste åren. Nu när mäniskor som annars inte reser med oss har fått möjligheten att prova trafiken så upptäcker de att vi har en väldigt bra kollektivtrafik, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

Fakta

  • Under vintern 2019 fick över 4 000 bilister i länet uppleva fördelarna med att pendla till jobbet med kollektivtrafik.
  • Sex månader efter försöket fortsatte över 850 provåkare att resa med Länstrafiken.
  • Kampanjens resultat resulterade i en besparing på 1 560 ton koldioxid, vilket motsvarar 624 flygresor tur och retur till Thailand.
  • Länstrafikens webbplats kan du hitta information om resor i länet.