Prova-på-kampanj gav 600 nya resenärer till kollektivtrafiken

Under våren har drygt 4 000  bilister i länet fått uppleva fördelarna med att pendla med kollektivtrafik. Ett halvår senare pendlar fortfarande 600 av dem med Länstrafiken. Det innebär en besparing på 1 100 ton koldioxid, vilket motsvarar 275 flygresor tur och retur till Thailand.

 

Prova-på-kampanj gav 600 nya resenärer till kollektivtrafiken

I januari fick cirka 53 000 registrerade bilägare i Örebro län ett erbjudande om att prova på kollektivtrafiken i länet. Av de omkring 9 000 ansökningar som kom in uppfyllde drygt 4 000 personer kriterierna för att få bli provåkare. Provåkarna har fått resa gratis med Länstrafiken under två veckor.

Efter prova-på-perioden har 600 provåkare uppgett att de fortsatt att pendla med kollektivtrafiken. Det motsvarar tio fullsatta bussar och effekten blir en besparing på 1 100 ton koldioxid, lika mycket som 275 resor till Thailand, tur och retur.

– Vår prova-på-kampanj har resulterat i att fler vanebilister som tidigare nästan aldrig åkte med buss och tåg både börjat och ökat sitt resande med kollektivtrafik, och det är vi väldigt glada över, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken Örebro.

– Det är glädjande att våra ökade satsningar på riktade kampanjer har bidragit till att fler väljer kollektivtrafik istället för bilen när det är möjligt, fortsätter Mats Gunnarsson, ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Projekt för hållbart resande

Prova-på-kampanjen är en del av projektet Hållbart resande i Örebroregionen som drivs av Region Örebro län, Länstrafiken, Länsstyrelsen Örebro, en majoritet av länets kommuner och Örebro universitet. Projektet är delvis finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Det är en utmaning att få en vanebilist att byta ut bilen mot kollektivtrafik. Tack vare prova-på-kampanjen har vi fått människor att se över sina resvanor och inse fördelarna med kollektivtrafik. Det är roligt att se att provåkning kan ändra människors resvanor, säger Mirja Mattson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.