Resandet med kollektivtrafik ökar mer än bilresandet

Det blir allt mer populärt att resa kollektivt  i Örebro län. Mellan 2017 och 2018 ökade andelen som åkte med kollektivtrafik med tre procentenheter, från 13 till 16 procent. Och allt fler resenärer anger att de är nöjda med kollektivtrafiken. Det visar den årliga undersökningen Kollektivtrafikbarometern.

Buss i Svennevad

Tätare turer och kortare restider med kollektivtrafiken är ett par av anledningarna till att kollektivtrafikens marknadsandel ökat det senaste året, från att ha legat stadigt på 12-13 procent i sex år.

– Vi ser en attitydförändring mot ett mer hållbart resande bland länsinvånarna, vilket är jättekul, säger Nina Höijer (S) ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Läs mer om kollektivtrafikens ökning i Länstrafikens pressmeddelande.