Så kan anställda resa hållbart när arbetsplatsen flyttar

Efter flera lyckade prova-på-kampanjer i länet görs nu en prova-på-kampanj riktad till anställda vid Örebro kommuns samhällsbyggnadskontor. Personalen flyttar till nybyggda Citypassagen, som ligger ett stenkast från Örebro resecentrum.
– Vi vet att många väljer att resa kollektivt om de får chansen att prova, och det här är ett strålande tillfälle att byta till ett klimatsmart resande, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande.

Så kan anställda resa hållbart när arbetsplatsen flyttar

Cirka 350 anställda vid Örebro kommuns samhällsbyggnadsavdelning flyttar från ett hus i utkanten av stan med goda parkeringsmöjligheter till Citypassagen beläget ett stenkast från Örebro resecentrum. Med prova-på-erbjudandet som skickas ut under maj får de som tidigare rest med bil till och från sin arbetsplats en chans att inse fördelarna med att resa kollektivt.

– När en vana bryts är det lättare att bryta andra vanor på samma gång. En verksamhetsflytt innebär oftast nya resmöjligheter och behov som gör att man ser över sina resvanor. I ett sådant läge vill vi underlätta för dem som vill testa att resa med tåg eller buss, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen.

Hållbarhet i fokus

Citypassagen är byggd utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På väggarna sitter solceller, regnvatten kommer att användas för att spola toaletter och fastigheten försörjs med grön el, förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla.
Nu hoppas Länstrafiken att de anställda vid företagen som finns i byggnaden vill leva i samma anda.

– Om försöket blir lyckat kommer vi titta närmare på hur  vi kan gå vidare utanför projektet och utveckla denna typ av erbjudanden och samarbeta med fler mäklare och hyresvärdar inom fastighetsbranschen, säger Monica Ståhl, försäljningsstrateg på Länstrafiken.

Fjärde prova-på-kampanjen

Prova-på-kampanjen är den fjärde i raden som genomförs inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen. Projektet finansieras av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Örebro län. Tillsammans med majoriteten av länets kommuner, universitetet och länsstyrelsen arbetar projektet för att inspirera fler att åka kollektivt, cykla eller gå.

Läs mer om prova-på-kampanjen på Länstrafikens webbplats.