Slutkonferens

Den 29 januari höll vi slutkonferens för Hållbart resande i Örebroregionen. Utöver att berätta om våra resultat och delprojekt talade även Heidi Andersson, klimatkämpe och världsmästare i armbrytning, och Kali Andersson från Klimatpsykologerna.

Föredrag varvades med mingel och test av lådcykel under slutkonferensen för Hållbart resande i Örebroregionen. Heidi Andersson talade om hållbart resande i glesbygden och Kali Andersson pratade om varför omställningen till ett fossilfritt samhälle går så långsamt.

Omkring 70 personer hade tagit sig till Club 700 i Örebro och ett tiotal deltog i konferensen via länk.