person i rörelse

Elina från Adolfsberg

Elina åker från Adolfsbergsvägen i Örebro till USÖ varje vardag där hon jobbar som arbetsterapeut mellan klockan 07 och 16.

Två kvällar i veckan åker hon till Vivalla där hon är ledare för ett ungdomslag i basket. Efter träningen åker hon hem till Adolfsberg igen.

Vad händer om Elina byter bilen mot buss eller mot cykel i ett år? Hur mycket minskar hon sina koldioxidutsläpp och sina kostnader? Hur många fler kalorier gör hon av med? Hur mycket mer choklad kan hon äta?

Jämförelse mellan bil, kollektivtrafik och cykel räknat på ett år

Färdmedel

Koldioxid (kg)

Kostnad (kr)

Kalorier (kcal)

Choklad (kg)

Katter (antal)

Bil

630

8 700

18 200

3

0

Buss

120

5 500

38 250

7

6

Cykel

0

300

94 000

15

16

Okej, men vad betyder det här?

sittande katt
smältande choklad
sittande katt

Elina kan spara 8 400 kr

och unna sig 16 söta katter

smältande choklad

Elina kan förbränna 75 800 kcal

och unna sig 12 kilo mumsig choklad

Uträkningen baseras på byte från bil till cykel.