person i rörelse

Gladys från Glanshammar

Gladys åker från Glanshammar till Ekersgatan i Örebro måndag-fredag. Hon arbetar som kundtjänstmedarbetare och är på jobbet mellan klockan 09.30 och 18.30 alla vardagar. Som ung tävlade Gladys i akrobatisk gymnastik, ett intresse som fortfarande finns kvar. Hon tränar själv akrobatisk gymnastik några dagar i veckan, men den mesta tiden går åt till att träna barngrupper.

Vad händer om Gladys byter bilen mot buss eller mot elcykel i ett år? Hur mycket minskar hon sina koldioxidutsläpp och sina kostnader? Hur många fler kalorier gör hon av med? Hur mycket mer choklad kan hon äta?

Jämförelse mellan bil, kollektivtrafik och elcykel räknat på ett år

Färdmedel

Koldioxid (kg)

Kostnad (kr)

Kalorier (kcal)

Choklad (kg)

Katter (antal)

Bil

1 400

19 562

15 180

2,7

0

Buss

347

7 650

33 396

5,9

23

Elcykel

4

4 000

145 120

25,7

31

Okej, men vad betyder det här?

sittande katt
smältande choklad
sittande katt

Gladys kan spara 15 562 kr

och unna sig 31 söta katter

smältande choklad

Gladys kan förbränna 129 940 kcal

och unna sig 23 kilo mumsig choklad

Uträkningen baseras på byte från bil till elcykel.